Projekt Gardena

Więcej

Zespół projektowy

Więcej

Projekt Gardena

Więcej

Zespół projektowy

Więcej
Uprawa
Uprawa
Opracowanie ekologicznej i konwencjonalnej technologii uprawy odmiany odpornej na zarazę ziemniaka
Przechowywanie
Przechowywanie
Innowacyjne technologie przechowywania z użyciem przyjaznych dla środowiska preparatów antyseptycznych
Marketing
Marketing
Strategia marketingowa oparta na analizie rynku i współdziałaniu podmiotów w łańcuchu dostaw

Operacja Gardena

Ocena zdrowotności

Ocena zdrowotności roślin w uprawach polowych (ekologicznych i konwencjonalnych) oraz analiza występowania markerów odporności i aktywności enzymatycznej w badaniach laboratoryjnych.

Uprawa ekologiczna i konwencjonalna

Prowadzenie doświadczeń polowych z ziemniakiem uprawianym na cele jadalne i na sadzeniaki, w systemie ekologicznym oraz konwencjonalnym.

Badania fizjologiczne

Ocena zdrowotności roślin w uprawach polowych (ekologicznych i konwencjonalnych) oraz analiza występowania markerów odporności i aktywności enzymatycznej w badaniach laboratoryjnych.
Ziemniaki Gardena

Ocena wartości odżywczej

Ocena ziemniaka jadalnego pod względem: zawartości witaminy C, karotenoidów, związków fenolowych, flawonoidów oraz pojemności antyoksydacyjnej FRAP oraz ocena bezpieczeństwa spożycia bulw w kontekście zawartości azotanów.

Kodeks Dobrego Przechowywania

Efektem prac badawczo-rozwojowych nad doskonaleniem technologii przechowywania sadzeniaków oraz bulw z przeznaczeniem na cele jadalne będzie opracowanie ‘’Kodeksu Dobrego Przechowywania’’.

Analiza rynku

Analiza potrzeb i preferencji producentów oraz konsumentów ziemniaków, dająca możliwość lepszego dostosowania asortymentu do potrzeb i oczekiwań odbiorców (producentów i konsumentów).

Ocena zdrowotności

Ocena zdrowotności roślin w uprawach polowych (ekologicznych i konwencjonalnych) oraz analiza występowania markerów odporności i aktywności enzymatycznej w badaniach laboratoryjnych.

Uprawa ekologiczna i konwencjonalna

Prowadzenie doświadczeń polowych z ziemniakiem uprawianym na cele jadalne i na sadzeniaki, w systemie ekologicznym oraz konwencjonalnym.

Badania fizjologiczne

Ocena zdrowotności roślin w uprawach polowych (ekologicznych i konwencjonalnych) oraz analiza występowania markerów odporności i aktywności enzymatycznej w badaniach laboratoryjnych.
Ziemniaki Gardena

Ocena wartości odżywczej

Ocena ziemniaka jadalnego pod względem: zawartości witaminy C, karotenoidów, związków fenolowych, flawonoidów oraz pojemności antyoksydacyjnej FRAP oraz ocena bezpieczeństwa spożycia bulw w kontekście zawartości azotanów.

Kodeks Dobrego Przechowywania

Efektem prac badawczo-rozwojowych nad doskonaleniem technologii przechowywania sadzeniaków oraz bulw z przeznaczeniem na cele jadalne będzie opracowanie ‘’Kodeksu Dobrego Przechowywania’’.

Analiza rynku

Analiza potrzeb i preferencji producentów oraz konsumentów ziemniaków, dająca możliwość lepszego dostosowania asortymentu do potrzeb i oczekiwań odbiorców producentów i konsumentów).
Ziemniaki Gardena na trawie

Odmiana Gardena

Zaraza ziemniaka powodowana przez Phytophthora infestans jest jedną z najgroźniejszych chorób ziemniaka. Uważa się, że zniszczenie przez ten patogen około 50-70% części nadziemnych roślin ziemniaka prowadzi do całkowitego zatrzymania przyrostu plonu bulw. Roczne koszty ochrony chemicznej i strat powodowanych przez zarazę ziemniaka w krajach UE przewyższają 1 mld €. Główną metodą walki z tą chorobą jest intensywna ochrona chemiczna (kilka - kilkanaście zabiegów pestycydowych rocznie). Alternatywną metodą ograniczania strat spowodowanych przez P. infestans i ograniczenia zużycia pestycydów jest uprawa odmian o podwyższonej odporności na ten patogen. Nabiera ona szczególnego znaczenia w produkcji niskonakładowej, ekologicznej i integrowanej.

Jedyną w Polsce innowacyjną odmianą  o bardzo wysokiej odporności na zarazę ziemniaka (7-8 pkt.)  jest 'Gardena'. To wyhodowana w Polsce, średnio-wczesna odmiana ziemniaka jadalnego. Wśród odmian jadalnych uprawianych zarówno w kraju jak i w Europie, odmiana 'Gardena' posiada najwyższą genetycznie uwarunkowaną odporność na Phytophthora infestans uzyskaną metodami hodowli konwencjonalnej. Większość odmian jadalnych ziemniaka wpisanych do Krajowego Rejestru, a także do katalogu odmian CCA UE ma odporność ocenianą zaledwie na 2-4 pkt. Oprócz odporności na zarazę ziemniaka odmiana 'Gardena' jest odporna na mątwika ziemniaczanego oraz raka ziemniaka.

Oprócz cech odpornościowych odmiana 'Gardena' charakteryzuje się pożądanymi cechami kulinarnymi. Ma żółtą barwę miąższu i różową skórkę. Charakteryzuje się małą zawartością skrobi (13,4%). Wykształca bulwy średniej wielkości, o kształcie owalnym, płytkich oczkach i gładkiej skórce.

Konsorcjum

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w BydgoszczyLider
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie, oddział w JadwisiniePartner
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w MinikowiePartner
Hodowla Ziemniaka Zamarte spółka z o.o. – Grupa IHARPartner
"Wiśniewscy" Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością, spółka z o.o.Partner
Rolnicy (konwencjonalni i ekologiczni)
Rolnicy (konwencjonalni i ekologiczni)Partner