Przebieg projektu - Badania jakościowe

Ocena wartości odżywczej
i prozdrowotnej bulw

Przedmiotem badań są bulwy pochodzące z doświadczeń polowych zlokalizowanych w gospodarstwach ekologicznych oraz konwencjonalnych. Analizy laboratoryjne wykonywane są w Pracowni Towaroznawstwa Rolno-Spożywczego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Celem tego zadania jest ocena wpływu systemów produkcji i elementów agrotechniki na cechy wartości odżywczej i prozdrowotnej bulw odmiany ˈGardenaˈ. 

Określana jest wartość odżywcza bulw (zawartość suchej masy, skrobi, cukrów ogółem i redukujących, zawartości N i białka ogółem, P, K, Ca, Mg) oraz wartość prozdrowotna (zawartość witaminy C, karotenoidów ogółem, związków fenolowych ogółem, flawonoidów oraz pojemność antyoksydacyjna FRAP). Wykonywana jest ocena ciemnienia miąższu surowego bulw oraz zawartości związków mających bezpośredni wpływ na podatność do ciemnienia tj. kwasu chlorogenowego, cytrynowego i askorbinowego. Ponadto wykonywana jest ocena bezpieczeństwa spożycia bulw w zakresie zawartości związków szkodliwych: azotanów(V) i (III).