Przebieg projektu - Badania polowe

W IHAR-PIB  w Jadwisinie realizowane są prace rozwojowe nad innowacyjnymi technologiami uprawy ziemniaka odmiany ′Gardena' wysoko odpornej na Phytophthora infestans z przeznaczeniem na cele jadalne. Podstawą tych badań są ścisłe doświadczenia polowe, mające na celu:
  1. Opracowanie optymalnej architektury łanu dla uprawy ekologicznej i konwencjonalnej
  2. Ustalenie optymalnej dawki nawożenia azotem
  3. Ustalenie zasad ochrony przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi w okresie wegetacji
  4. Opracowanie technologii uprawy skutecznie przeciwdziałającej skutkom stresów

01-09-2020

Pobranie prób

Pobrano próby do oceny wartości odżywczej i konsumpcyjnej bulw odmiany "Gardena" uprawianej w systemie ekologicznym.

01-09-2020

01-06-2020

Pomiary fizjologiczne

Zespół badawczy wykonywał pomiary fizjologiczne na roślinach ziemniaka w uprawie ekologicznej. Doświadczenie łanowe zlokalizowane jest w Luchowie, na polach należących do Pani Scholastyki Niemczyk, która wraz z mężem, Panem Markiem Niemczyk prowadzi certyfikowane gospodarstwo ekologiczne.

14-07-2020

Pomiary fizjologiczne 2

Realizowano kolejne zadania badawcze zaplanowane w harmonogramie. Obserwacje plantacji jednoznacznie wskazywały na nasilenie występowania zarazy ziemniaka i wcześniejsze zamieranie naci odmiany kontrolnej "Denar" w porównywaniu do odmiany "Gardena".

14-07-2020

17-06-2020

Pomiary fizjologiczne 1

Zespół badawczy wykonywał pomiary biometryczne i fizjologiczne w doświadczeniu zlokalizowanym w Tytlewie. W doświadczeniu tym odmiana "Gardena’" i porównawcza "Denar" uprawiane są w systemie ekologicznym. Certyfikowane gospodarstwo należy do Pana Waldemara Kozłowskiego.

06-08-2020

Pomiary fizjologiczne 2

Kolejny raz wykonywano pomiary na polach doświadczalnych w Ćwierdzinie.  Odnotowano wyraźne różnice w żywotności roślin. Część nadziemna odmiany "Gardena" pozostawała jeszcze zielona. Kontrolna odmiana ‘Denar’, szczególnie na parcelach nie poddanych ochronie chemicznej miała nać prawie całkowicie zaschniętą.

06-08-2020

09-06-2020

Pomiary fizjologiczne 1

Zespół badawczy wykonywał pomiary i obserwacje w doświadczeniach łanowych, zlokalizowanych w Ćwierdzinie, w gospodarstwie konwencjonalnym, należącym do Pana Gerszona Płóciennika. W doświadczeniach tych analizowana jest efektywność agronomiczną różnych dawek nawożenia azotem oraz ochrony fungicydowej w uprawie odmiany "Gardena" i porównawczej "Denar".

08-10-2020

Pobieranie prób

W dniu 08.10.2020 pobrano próby bulw odmiany "Gardena" i porównawczej "Innovator" do oceny wartości odżywczej po zbiorze i po przechowywaniu.

08-10-2020

14-07-2020

Pomiary fizjologiczne

Wizytowano doświadczenia łanowe, będące częścią produkcji wielkoobszarowej ziemniaka prowadzonej przez przedsiębiorstwo ‘’Wiśniewscy’’ w Sławkowie. W doświadczeniach tych wykosztowany jest specjalistyczny agregat złożony z sadzarki z aktywnym agregatem uprawowym i formownicą obsypnika redlin. W czasie jednego przejazdu następuje uprawa gleby, zaprawianie i sadzenie bulw oraz formowanie redlin. Redliny mają kształt trapezu, co przeciwdziała erozji oraz sprzyja zachowaniu wysokiej jakości uzyskiwanych bulw. Sadzarka jest wyposażona w zestaw do zaprawiania bulw, z trzema dyszami w rzędzie, co zapewnia precyzyjną aplikację zapraw lub innych preparatów na wysadzane bulwy. Ponadto możliwa jest precyzyjna aplikacja rzędowa nawozów mineralnych, zapewniająca właściwe odżywienie roślin przy jednoczesnym ograniczeniu dawek, co sprzyja zwiększeniu efektywności ekonomicznej uprawy oraz ochronie środowiska.

10-06-2020

Pomiary fizjologiczne 1

Dokonano pomiarów stanu fizjologicznego roślin ziemniaka uprawianego na sadzeniaki w technologii konwencjonalnej i symulowanej ekologicznej. Zastosowano zróżnicowane elementy technologii produkcji, mające na celu uzyskanie jak największego udziału frakcji sadzeniakowej w plonie. Za realizację doświadczeń polowych odpowiada Pani Aleksandra Bech.

10-06-2020