Wizyta w Zamartem

17 listopada 2020 r. odwiedziliśmy naszego Partnera w projekcie - Hodowla Ziemniaka Zamarte spółka  z o.o. – Grupa IHA.

Wraz z Panią Olą Bech i Panem Mariuszem Krzoska oceniliśmy stan przechowywanych bulw z naszych doświadczeń.

Mieliśmy też okazję wizytacji przechowalni materiałów hodowlanych oraz wykonania oceny wartości konsumpcyjnej odmian i rodów ziemniaka.